Renda bàsica de ciutadania: un objectiu just, útil i viable?

Palma, 13 de desembre 2014

Viabilitat Renda Bàsica a les Illes Balears
Lluís Torrens

De la Renda Mínima Garantida a la Renda Bàsica
Sergi Raventós

Documentació sobre frau fiscal a les Illes Balers
Lluís Tato

Informe de GESTHA sobre frau fiscal a l'estat espanyol
Nota de premsa GESTHA sobre Economia Submergida